fbpx

חיי סבל

חיי סבל

תנובה היא המשווקת הגדולה בישראל של מוצרים מהחי – לא רק “ביצים וחלב” כפי שכל ילד ישראלי יודע לשיר, אלא גם בשר – של דגים, תרנגולים, עגלים וכבשים. מקורם של מוצרים אלה בגופם של עשרות מיליוני בעלי חיים שרובם נכלאו כל חייהם בתנאי צפיפות וזוהמה קשים וסבלו מאלימות, השחתות גוף ועיוות גנטי. הפגיעה בבעלי החיים מתחילה מיד עם לידתם ומסתיימת רק עם הריגתם – במדגרה, במשק או בסרט הנע של בית המטבחיים. למידע לנוסף על תעשיות מזון מהחי: עגלים וכבשים, עופות, דגים, ביצים וחלב.

העגלים שמגיעים לשחיטה במשחטת “אדום אדום” (של תנובה) בה נערכה החקירה הסמויה, מובלים במשאיות מ”מפטמות” – מכלאות ברחבי הארץ בהן מפטמים אותם במזון מרוכז כדי שיעלו מהר במשקל. למפטמות הגיעו מרבית העגלים מאוסטרליה, במסע מפרך ומייסר, דחוסים וחנוקים בבטן אוניה.