fbpx

להחרים

החרימו מוצרי התעללות!

יש להודות על האמת: לא רק תנובה מתעללת בבעלי חיים. פגיעה בבעלי-חיים בתעשיות המזון עולה לאין-שיעור על כל סוג אחר של פגיעה בבעלי-חיים בעוצמתה ובהיקפה. ישראלי אוכל במהלך חייו כ-4,000 בעלי חיים, שחיו בסבל והומתו באלימות. אפרוחים זכרים נזרקים לגסוס בפחי זבל, את שיניהם וזנבותיהם של חזירים חותכים עם קאטר בעודם צורחים באימה, ועגלים מופרדים מאמם מייד עם לידתם ונכלאים בכלובי בידוד מדכאים. גם אם לא כולם יהפכו לצמחונים מחר בבוקר, עדיין כל אחת ואחד מאיתנו שמפסיק לשלם ליצרני ההתעללות, משפיע – ובענק. מאות אלפי הצמחונים בישראל חוסכים חיי סבל ומוות אלים מעשרות מיליוני בעלי חיים בכל שנה.

עובדי המדגרות לא משליכים אפרוחים לפחים כי הם סדיסטים, אלא רק מפני שאנשים מוכנים לשלם על כך מבלי להתעניין. היד שמשלמת במסעדה או בקופה היא היד שחותכת בבשר החי וצורבת מספרים על העור ומחשמלת עגלים שאינם יכולים לקום על רגליהם במשחטה המודרנית והגדולה בישראל. הפעילות האפקטיבית ביותר שאנו יכולים לעשות למניעת התעללות בבעלי חיים היא להפסיק לאכול אותם. לשמש דוגמה חיה ובריאה לכך שאפשר לחיות (וליהנות!) ללא התעללות.
אם זה נראה לך קשה, כדאי לך לעיין ב:

הזמינו חוברת צמחונות בקלות