fbpx

משלוחים חיים

משלוחים חיים

מאחורי מותג הבשר של תנובה, “אדום אדום”, ישנם עשרות אלפי עגלים אשר מובלים לישראל מדי שנה ב”משלוחים חיים” מאוסטרליה. ההובלה כרוכה במסע ארוך ומפרך במיוחד: הוא מתחיל בעשרות שעות הובלה במשאיות ברחבי אוסטרליה לנמלים, שם מועמסים העגלים על אוניות. לאחר ההעמסה מצפה להם הפלגה של 3 שבועות על גבי אונייה מיטלטלת, דחוסה, מזוהמת ומאווררת בקושי. בתום המסע, האוניה עוגנת בנמל אילת, שם נפרקים העגלים שוב ומובלים במשאיות ל”תחנות הסגר”. מתחנות ההסגר יועמסו שוב על משאיות וישלחו למכלאות פיטום. לאחר חודשים של העלאה במשקל, יועמסו שוב על משאיות ויובלו אל התעללות אכזרית והרג במשחטה.

המסע מאוסטרליה (בצידו הדרומי של כדור הארץ) מתחיל לעתים בהעמסה בגשם שוטף ומסתיים בפריקה בחום קופח שגורם לצמא חריף והתייבשויות המוניות. ההעמסות והפריקות החוזרות ונשנות מלוות בהפחדה, במכות ובשימוש בשוקים חשמליים. בעלי-חיים שמתמוטטים נרמסים ונחנקים לעתים תחת רגלי חבריהם. הצפיפות, החום והמחנק בספינה מקשים על הנשימה. בעלי חיים חולים וגוססים מושלכים לעתים מן הסיפון כדי לשלם פחות מכס. אם נמל כלשהו דוחה את המשלוח מחשש להעברת מחלות, בדרך כלל גם שאר הנמלים יסרבו לקבל אותו, ובעלי החיים יגססו ארוכות, טבועים למחצה בהפרשותיהם.


התמונות צולמו בישראל, בכביש הערבה ובתחנת ההסגר בצופר

הכנסו לאתר המאבק נגד משלוחים חיים של עמותת אנונימוס ותנו לחיות לחיות.