fbpx

במכלאות הפיטום

במכלאות הפיטום

ההתעללות בעגלים שראינו בתחקיר תנובה החלה עוד הרבה לפני שהגיעו למשחטה. תוחלת החיים הטבעית של פרות ופרים היא 25-20 שנה. בתעשיית הבשר הורגים אותם כשהם עוד גורים, לרוב בני פחות משנה. כל ה”בשר בקר” שנמכר בחנויות הוא למעשה בשר תינוקות שעדיין זקוקים להדרכתה, הגנתה ואהבתה של אמם. את העגלים מפרידים לרוב מאמם מייד לאחר ההמלטה.

עגלים שמיובאים במשלוחים חיים מאוסטרליה (כמו גם עגלים מתעשיית החלב בישראל) נכלאים במפטמה למשך חצי שנה, כדי להעלות במשקל. הם כלואים בצפיפות ובזוהמה, וסגרים אוטומטיים מקבעים את ראשיהם מעל האבוס במשך שעות ארוכות. הם ניזונים ממזון מרוכז בתוספת צואת עופות שגורם להם שלשולים, דלקת טלפיים כרונית ומורסות בכבד.

סבל רב נגרם לעגלים בעת הסירוס, חיתוך הקרניים וצריבת מספר הזיהוי. העגלים נגררים באלימות לביצוע פעולות אלה ואחרות, בין היתר באמצעות נזם המוחדר לבשר שבין נחיריהם וגורם להם פציעה וכאב עז.


התמונות צולמו בישראל