fbpx

עדכונים

מייד לאחר החשיפה בכלבוטק דרשנו ממנהל השירותים הווטרינריים, ד”ר נדב גלאון, להשבית לאלתר את בית המטבחיים “בקר תנובה” ולהשעות היתרים למשלוח בעלי-חיים לשחיטה במקום. זאת, לכל הפחות, עד לסיום כל הבדיקות שיידרשו בעקבות חשיפת התעללות שיטתית בבעלי-חיים במקום, ויישום כל הלקחים. לאחר שדרישתנו לא נענתה, עתרנו לבג”ץ בבקשה שיורה על סגירת המשחטה.

כתבות נבחרות בתקשורת על החשיפה והתפתחויותיה


 

 ארגוני בעלי החיים: לא פוטרו המתעללים בתנובה

הדיון ברבנות הראשית על הסרת הכשרות מאדום אדום:

דה מארקר - ירידה במכירות אדום אדום
ירידה במכירות אדום אדום ועוד (16-21 בדצמבר):

יום שישי, 14-12-12:

יום חמישי, 13-12-12:

יום רביעי, 12.12.12:

יום שלישי, 11.12.12:

NR קטעי עיתונות וכותרות בנושא חשיפת ההתעללות במשחטת תנובה מה-9.12.12

 

יום שני, 10.12.12:

יום ראשון, 9.12.12:

יום שבת, 8.12.12

יום שישי, 7.12.12:

יום חמישי, 6.12.12: